Døgnbehandling

 

Alle børn, der tilbydes behandling på Magnoliegården, får i samarbejde med afdelingspsykologen udarbejdet en behandlingsplan med fokusområder.

Efter de første 3 måneder bliver forældre og anbringende kommune indbudt til første behandlingsmøde, hvor grundlaget for behandlingen bliver lagt.

Fokusområderne tilrettelægges og drøftes for efterfølgende at blive omsat i det daglige miljøarbejde. 

Herefter afholdes der statusmøder hvert halve år med forældre og anbringende kommune. Det er på statusmødet, at eventuel afslutning af behandlingsforløbet aftales og efterfølgende iværksættes. 

For at initiere en god behandling prioriterer vi en daglig høj normering på alle afdelinger.

Afdelinger

Magnoliegården har 3 døgnafdelinger:

  • Skovbakken og Hegnet

Skovbakken og Hegnet er 2 næsten identiske huse. I hvert hus bor 7 børn. Børnene har hvert sit værelse, der er indrettet efter barnets behov og ønske. Til hver afdeling er tilknyttet en afdelingsleder, 8 pædagoger og en psykolog.

  • Ridderhøjen

Ridderhøjen er beliggende på 1. sal i en af sidebygningerne. Her er plads til 7 børn, der ligeledes har hvert sit værelse, der er indrettet efter barnets behov og ønske. Til denne afdeling er der ligeledes tilknyttet en afdelingsleder, 8 pædagoger og en psykolog.

Børnene er ikke aldersopdelt, men placeres efter behov og udvikling.

 

Primærpædagog

Primærpædagogen er kontaktperson til forældre og sagsbehandler i dagligdagen.

Primærpædagogen er tovholder på behandlingen af barnet.

Primærpædagogen tager sig af praktiske ting såsom planlægning af hjemmeweekends og ferier, tøjindkøb, sportaktiviteter og udflugter, og er i det hele taget den, der har øje for om barnet trives.