Partnerskabsaftale med Hotherskolen

GIV DIG TID til at se denne lille film, der omhandler inklusion af vore skoleelever i den lokale folkeskole, Hotherskolen i Hårlev.

Vi har i samarbejde med Undervisningsministeriet og Stevns Kommune indgået en partnerskabsaftale med Hotherskolen.

Partnerskabsaftalen betyder, at Magnoliegården og Hotherskolen i fællesskab forpligter sig til at tilbyde specialundervisning til gavn for elever, indskrevet på Magnoliegården og elever med særlige behov, bosiddende i Stevns Kommune.

Formålet er, at begge parter bidrager til, at ovennævnte gruppe børn og unges skolefaglige udvikling opprioriteres, og at samarbejdet og viden delingen om øget faglighed og inklusion på tværs af folkeskoler og specialskoler styrkes. Herved skabes der grobund for større og bedre muligheder for udslusning af elever til folkeskolen og efterfølgende ungdomsuddannelse.