Ved mobning

I foråret 2017 vedtog Folketinget en ny lov vedrørende elevers undervisningsmiljø.
Loven har som hensigt at forebygge og nedbringe mobning i de danske folkeskoler. Loven giver mulighed for at du som elev/forældre har fået ret til at klage over skolens håndtering af en konkret sag om mobning, hvis du mener, at skolen ikke har opfyldt dens forpligtelser.

Se klageprocedure i forbindelse med mobning her