Om Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder.
Det er Børnerådets opgave at tale børn og unges sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

Hent mere information på https://www.boerneraadet.dk/om-boerneraadet