Tilgang:

Vi har fokus på mentale tilstande hos én selv og andre. Det er væsentligt at give barnet eller den unge anbragte optimale muligheder for at forstå andres og egen adfærd gennem en mentaliseringstilgang. Bevidstheden på hvad der ligger bag en given adfærd søges forstået, så den mulige reaktion bliver så hensigtsmæssig som muligt. Interaktionen, ligesom reaktionen, gives dermed også de bedste betingelser.

Metode:

Vi arbejder med mentalisering på en måde hvor vi er opmærksomme på egne og andres mentale tilstande. Vi søger, ved nysgerrige spørgsmål, feed forward og erfaringsbaseret eksempler at forstå misforståelser. Således at barnet i højere grad mestre at kunne se sig selv udefra og at kunne se andre indefra.