Tilgang:

I den anerkendende tilgang tilstræbes det, at pædagogerne gennem nysgerrighed skaber kontakt, så barnet føler sit set, hørt, og forstået- og dermed anerkendt.

Metode:

Vi arbejder anerkendende ved at have stor viden om barnets problemstillinger og evt. diagnoser, således at der kan konstrueres en dagligdag med kompenserende strategier, hvormed barnet får oplevelsen af at føle sig set og forstået for den de er.

Endvidere får børnene gennem mødet med nysgerrige pædagoger lejlighed til at fortælle deres historier om, hvordan de ser på deres liv, uden at skulle forholde sig til fordømmelser eller forudindtagede holdninger.