Tilgang:

Børnene har deres fortællinger og historier med på Magnoliegården. Børnenes narrativer er ofte forbundet med negative erfaringer, billeder omkring sig selv og samspil med andre.

Metode:

Vi arbejder med at nuancere barnets fortællinger om sig selv og samtidig bygger vi nye ressourcefyldte fortællinger sammen med barnet.

I den narrative pædagogiske praksis optræder den voksne ikke skeptisk eller kritisk men med en tiltro til, at der altid er gode grunde til et barns handlinger, og at børn og unge har en iboende kraft og logik som deres handlinger skal forstås ud fra.

Gennem barnets fortællinger om sig selv og andre søger pædagogen at finde ressourcefyldte begivenheder der hjælper barnet til at udfolde sine historier og fortællinger.