Tilgang:

Barnet tager ofte sine tidlige opfattelser af andre mennesker med sig, og dette påvirker dets verdensbillede.

I den relationspædagogiske tilgang opfattes de oplevelser og erfaringer, som børnene er vokset op med som væsentlige for at forstå deres aktuelle vanskelligheder og problematikker. De tidlige erfaringer er med til at forme barnets måde at møde verden på og har stor betydning for dets måde at indgå i forpligtende samspil med andre på.

Barnets reaktionsmønstre ses derfor som et resultat af de tidlige erfaringer med tilknytning til de nærmeste omsorgspersoner, og barnet gentager sine tidlige samspilsmønstre i kontakten med andre.Samspil mellem barnet og betydningsfulde voksne giver barnet erfaringer i at være sammen med andre.

Metode:

Vi møder barnet med tillid og arbejder relationelt med at opbygge nye positive samspilshistorier. Vi planlægger aktiviteter og daglige gøremål hvor kontakten til barnet opbygges og barnets forståelse af bæredygtig kontakt udvikles. Bæredygtig kontakt forstår vi som bl.a. at kunne overholde aftaler, lytte til andre og forstå hvad der sker i andre mennesker.