Tilgang: 

Det overordnede formål med den anvendte miljøterapeutiske tilgang er at modvirke fejludvikling hos barnet, og fremme en sundere udvikling i retning mod normalitet.

Tilgangen har til formål at standse det ydre omsorgssvigt, drage omsorg for barnet.

Miljøet må rumme og håndtere barnets periodevise behov for at påvirke, opponere mod eller afvise de pædagoger der repræsenterer miljøets struktur og rammer.

Metode:

Det fysiske miljø indrettes, med udgangspunkt i ikke at have for meget unødvendig stimuli at forstyrre med. Vi er bevidste om hele miljøets betydning for at sikre det enkelte barns optimale udvikling. 

For at sikre kontinuitet og forudsigelighed for de anbragte børn og unge opbygger vi en hverdag hvor strukturer, faste rytmer og tilbagevendende begivenheder og traditioner danner grundlag for barnets hverdag. Pædagogerne har en bevidsthed om tid, sted og opgave, således forstået at begivenheder og aktiviteter er nøje tilpasset det enkelte barns nærmeste udviklingszone.