Vi tilbyder observation og udredning gennem et 4 måneders forløb for familier med børn i den skolepligtige alder, for i samarbejde med forældrene at afklare barnets udækkede behov.

Der lægges stor vægt på, at forældrenes aktive deltagelse i processen, giver dem overblik over ressourcer og barrierer i forbindelse med deres forudsætninger for at kunne tilgodese barnets udviklingsmæssige behov. 

Første måned vil primært være observation i barnets eget miljø og derefter anbringes barnet i tre måneder på Magnoliegårdens afdeling for observation og udredning. Barnet tilknyttes Magnoliegårdens interne skole

Med baggrund i tilsendt materiale om barnet fastsættes handleplan i fællesskab med anbringende kommune, forældre, psykologer og afdelingen for observation og udredning.

Som udgangspunkt benyttes ICS, Integratet Childrens System som metode i observations- og udredningsperioden. Den relationelle tilgang bygger bl.a. på Bowlby, Stern, Fonagy og Kari Killen.