Metoder og tilgange

Vi arbejder med følgende tilgange:

  • miljøterapeutisk
  • anerkendende
  • narrativ.
  • mentalisering

Vi arbejder med følgende metoder:

  • adfærdsterapi
  • jeg-støttende samtaler
  • social færdighedstræning
  • miljøterapi