Værdigrundlag

Den største betydning for arbejdet med barnet er, at barnet får oplevelsen af at være i centrum. At vi giver barnet og dets forældre oplevelsen af, at Magnoliegården er et imødekommende og trygt sted at være. Vi prioriterer at der er en rigtig god normering for optimering af behandlingen.

Vi arbejder ud fra en relationel forståelse, der hviler på anerkendelse, tillid, dialog og faglighed, for der igennem at kunne handle ansvarligt og effektivt og i overensstemmelse med den enkelte kommunes handleplaner.