Visitation

På Magnoliegården varetages den interne visitationen af forstanderen i samarbejde med socialrådgiver, psykologer og ledergruppen.

Det er kommunen, der tager initiativ til at iværksætte foranstaltninger til børn og unge.

Kontakt os gerne, såfremt du ønsker yderligere information.