Målgruppe

Magnoliegården er almindelig døgninstitution oprettet efter lov om Social Service  § 66, stk. 1 nr. 6.

Målgruppen er potentielt normaltbegavede børn.

Børnene er almindeligvis mellem 6 og 13 år ved indskrivning, men vi er godkendt til at modtage børn og unge i alderen 6 til 18 år. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, er der mulighed for at give unge der flytter fra Magnoliegården et efterværnstilbud, der rækker ud over det 18 år, dog max til og med det 22. år, så der kan støttes op om videre udvikling og beskæftigelses- / uddannelsesforløb.

Børn der indskrives på Magnoliegården, har ofte svære psykosociale problemer, og som følge heraf vanskeligt ved at indgå i givende relationer til andre mennesker. Det er børn, som kan have været udsat for omsorgssvigt og understimulering, have tilknytningsforstyrrelser og / eller neuropsykiatriske problemstillinger.